Rovarirtás

Kártevőmentesség? Igen, lehetséges!

Képzett, gyakorlott, erkölcsileg fedhetetlen munkatársak biztosítják az Ön által elvárt eredményt. Dolgozóink ráadásul érvényes egészségügyi könyvvel rendelkeznek és ismerik a GHP (Jó Higiéniai Gyakorlat) előírásait.

Gépeink, berendezéseink lehetővé teszik a hagyományos irtószerek permet és hidegkőd, illetve a legmodernebb szerek gél és ragasztó formájában történő kijuttatását.

A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a „Környezetvédelemről, az Élelmiszerbiztonságról, a Kémiai biztonságról” szóló törvényi előírásoknak az általunk alkalmazott technológiák megfelelnek, és mindenfajta egészségügyi kártevő-mentesítési feladat megoldására alkalmasak

Már akkor az Integrált Kártevőirtás elemei szerint végeztük élelmiszer üzemekben a rovar és rágcsálóirtást, amikor még azt sem tudtuk hogy így hívják. Megrendelőink kérése az irtószerek mellőzéséről, és a nyomon követhetőségről vezettek el bennünket a gyakorlati alkalmazás után az elmélet megismerésének kényszeréhez. A megjelenő EK rendeletek pedig már állati kártevők elleni védelemre köteleznek.

Kártevőirtási szolgáltatásainkat egyaránt ajánljuk, magánszemélyeknek, ingatlan kezelőknek, intézményeknek, HACCP körben tevékenységet végzőknek, illetve mindazoknak akik kötelezettek és akiknek problémát okoz a kellemetlen lakótárs.

A professzionális rovarirtás fajonként különböző technológiával végezhető.

Csótányirtás:
Az irtószerek gél illetve permetezőszer formában jutatható ki. Az eljárás különböző, de mindkettő eredménye a MENTESSÉG.
A hatékony és környezetkímélő védekezést az integrált kártevőirtás bevezetése biztosítja amely a 852 EK rendelet és a rendelet mellékleteként megjelent szakági GHP -k alapján végezhető.

Hangyairtás:
A permetező szerek mellett ezen a területen is megjelentek a különböző hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó csalétkek. A permetezés eredménye gyorsabban látszik, de nagyon gyakran a boy tovább él. A csalétek lassúbb, de a boy is kipusztul. A két eljárás szükség szerint kombinálható.

Bolhairtás:
Permetezéssel kijutatott hatóanyagokkal a lárvák és a kifejlett bolhák is elpusztíthatók.
Emberek és melegvérű állatok száradás és szellőztetés után veszélytelenül használhatják a területet.

Ágyipoloska irtás:
Permetezéssel és hidegköd képzéssel jó eredmény érhető el. A hidegköd nyálkahártya irritáló, emiatt a területre bemenni és azt 4 órán keresztül használatba venni nem lehet.

Szúnyog gyérítés:

Melegköd illetve ULV technológia alkalmazásával történik a szúnyogok gyérítése.
A környezet terhelésének csökkentése érdekében megjelentek a vízben oldható irtószerek, melyek mindkét eljárással kijutathatóak. A köd ebben az esetben alig látható.