HACCP, IPM, IPC

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok Magyarországon elterjedt élelmiszer biztonsági rendszer)

Jogszabályi háttér:
– a 18/1998 (VI.3) NM. rendelet, a rendelet 4. sz. melléklete
– 16/2017 (VIII.7) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
– 200 évi XXV. törvény 33/A § Kbtv. szerinti engedélyköteles tevékenység
– 852/2004, 853/2004 EK Rendelet az élelmiszer-higiéniáról
– 43/1969. (V. 16.) EüM rendelet 7 § (2) bekezdés, illetve 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése, alapján a ,,Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan kiadott ,,Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című, hatályban lévő kiadvány.
– Codex Alimentarius – Magyar Élelmiszerkönyv 18. fejezete.

A szakági Útmutatók a Jó Higiéniai Gyakorlathoz az Európai Parlament és Tanács 852/2004 EK az élelmiszer-higiéniáról szóló (2004.áprilris 29.) Rendelete alapján készültek. Megtekinthetőek az FVM, a Campden, vagy az EFOSZ honlapján.

A rendelet az állati kártevők elleni hatékony védekezésért az élelmiszervállalkozás vezetőjét teszi felelőssé.

A 18/1998 (VI.3) NM. rendelet, a rendelet 4. sz. melléklete alapján, a programot kártevőirtásra jogosító szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

HACCP rendszergazda munkatársaink által kidolgozott és az élelmiszer vállalkozás vezetése által jóváhagyott program biztosítja az Önök élelmiszerbiztonsági rendszeréhez alkalmazkodó (integrált) kártevőirtás előírásoknak megfelelő eredményes kivitelezését. A program tartalmazza a monitoring rendszer működtetésének feladatai, mint a megrendelő, mint a kivitelező részéről és az aktivitáskor megteendő helyesbítő intézkedéseket.

Az Integrált Kártevőirtás eljárás (IPC-Integrated Pest Management IPC – Integrated Pest Control) az USA-ban és nyugat Európában uralkodik.
Definíciója szerint a kártevők elleni integrált védekezés olyan populáció-szabályzó rendszer mely – a kártevő populációk csökkentése és azok gazdasági kártételt el nem érő szinten tartása érdekében – hasznosít minden alkalmas, egymással összeférhető eljárást. (Smith and Reynolds, 1966) Az eredmény a kártevők elleni védekezésnek felvilágosult megközelítése, mely felismeri, hogy a kártevőkkel kapcsolatos problémák egy sor kölcsönhatásban álló folyamatban gyökereznek.
Feladatai közé tartozik, hogy rendszeresen, mérőeszközök (pl. csapdák) alkalmazásával ellenőrzést kell végrehajtani. A mérések eredményeiről dokumentációt kell vezetni. Ennek elemzése megmutatja a hiányosságokat, és korán jelezheti a veszélyt mely ekkor még viszonylag egyszerű eszközökkel megszüntethető. Csak végső esetben történik toxikus szer használat. Ennek az elméletnek a gyakorlatra váltása jelenik meg a szakági útmutatók 4.9.4. megfogalmazásában: mely szerint megfelelő eljárásokat kell bevezetni a kártevők elleni védekezésre.